Naozaj stres nebolí ? Súvis stresu so vznikom ochorení.