Poradenstvo

Poradenstvo

Stres poradenstvo

Poradenstvo

50.00

50.00

 • 55 minút
 • Pomoc pri strese a vyhorení, konzultácia s odborníkom.

Popis

Sme nápomocní pri riešení zložitých pracovných a osobných situácií. Podporujeme našich klientov pri dosahovaní cieľov s ohľadom na ich individuálne potreby. Učíme našich klientov rozpoznávať spúšťače stresu, pracujeme na zlepšovaní stresovej odolnosti, sprevádzame ich v zmenách životného štýlu. Máme za sebou viac ako 1500 hodín poradenstva.

Čo je stres?

Zahájenie stresovej reakcie nastáva, keď je organizmus vystavený určitému intenzívnemu podnetu alebo situácii. Dochádza k narušeniu rovnováhy. Na to máme uspôsobené dve stratégie: boj alebo útek. Denne vyhodnocujeme, čo nám stojí za to, aby sme sa s tým popasovali, a naopak, čomu sa radšej oplatí vyhnúť. Stresové mechanizmy sú pre náš život nevyhnutné. Bez nich by sme nedokázali rozoznávať nebezpečenstvo, ohrozenie a adekvátne na ne reagovať. Stres ako taký nám pomáha prežiť, pripravuje nás na to, aby sme zvládali situácie, ktorým sme vystavovaní.

Kedy sa stres stáva problematickým?

Stres sa stáva problematickým, ak pretrváva príliš dlhé obdobie bez patričnej regenerácie. Intenzita pôsobiacich podnetov prevyšuje kapacity organizmu vysporiadať sa s nimi. Dlhodobo pôsobiaci stres vedie k čoraz výraznejšiemu vyčerpávaniu energetických zásob a k opotrebovaniu.

Organizmus je múdry, vždy sa snaží optimalizovať svoju činnosť. Ak nie je z čoho čerpať, začne potláčať činnosť jednotlivých systémov. Dochádza k výraznému poklesu činnosti imunitného systému, poruchám tráviaceho traktu, rôznym fyziologickým a metabolickým zmenám. Človek to môže odpozorovať napríklad na zvýšenej chorobnosti. Častejšie bojuje s horúčkami, chrípkami, angínami, alergiami… To sú prvotné symptómy. V dlhodobom horizonte sa zvyšuje zápalovosť, čo môže mať vplyv na rozvoj ďalších závažnejších zdravotných problémov, rozvoj kardiovaskulárnych a autoimunitnýchh ochorení.

Aký je rozdiel medzi dôsledkami stresu a vyhorením?

Aj pri vyhorení je prítomný dlhodobo pôsobiaci stres. Základný rozdiel je v tom, že pri chronickom strese ide skôr o fyzické vyčerpanie, ktoré ohrozuje fyzické zdravie, no pre vyhorenie je príznačné kognitívne a emočné vyčerpanie, ohrozujúce skôr psychické zdravie. Vyhorenie sa prevažne vyskytuje v situáciách, kedy je dlhodobo porušovaná rovnica rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Pramení väčšinou z jednostrannej angažovanosti v jednej oblasti (zväčša ide o prácu) bez patričnej regenerácie.

V akých prípadoch vám vieme byť nápomocní?

 • Snívate o zmenách vo svojom živote, dlhodobo vám chýba energia?
 • Prežívate v práci stres, s ktorým sa neviete vysporiadať?
 • Vyhoreli ste a neviete, ako ďalej?
 • Máte problémy so spánkom alebo zaspávaním?
 • Stratili ste zmysel života a potrebujete sa zorientovať?
 • Prežívate stres extrémnym až paralyzujúcim spôsobom?
 • Neúspešne hľadáte spôsob, ako zmeniť svoj život plný stresu?
 • Prejavujú sa dôsledky stresu na vašom zdraví?
 • Potrebujete zvýšiť stresovú odolnosť?
 • Neviete oddychovať?

Ako stretnutie prebieha?

Na prvom stretnutí sa zoznamujeme s klientovým problémom, kontextom. Klient sa oboznamuje s nami, naším spôsobom práce. Je to priestor pre akékoľvek otázky. V závere stretnutia uzatvárame kontrakt, v ktorom sa spoločne dohodneme na cieli a ceste vedúcej k jeho naplneniu.

Stretnutia majú dĺžku trvania 55 minút a prebiehajú, podľa priania klienta, v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch. Podmienkou efektívnej spolupráce sú pravidelné stretnutia, odhodlanie klienta pracovať na sebe.

Pre koho je poradenstvo určené?

Vždy sme dôsledkom nášho životného štýlu. V Inštitúte stresu pracujeme komplexne so životným štýlom klienta: spánkom, stravou, návykmi, časovým manažmentom, suplementáciou, postojmi a myšlienkami, hodnotami.

Pracujeme len s dospelou populáciou. Pri sprevádzaní klienta čerpáme z našich bohatých skúsenosti: viac ako 10 000 diagnostikovaných ľudí a viac ako 1800 hodín poradenstva s úspešným priebehom.

Ako vám môžeme pomôcť?

Ozvite sa nám

Pýtajte sa