Komplexná diagnostika stresu

Komplexná diagnostika stresu

Komplexná diagnostika stresu

120.00

120.00

 • 2 hodiny
 • Podrobná analýza stavu organizmu s odporúčaniami, ako si dlhodobo zachovať výkonnosť a zlepšiť mentálne aj fyzické zdravie.

Popis

Dlhodobý / chronický stres vedie k postupnému vyčerpaniu energetických zásob. Človek sa cíti čoraz vyčerpanejší, bežné situácie sa začínajú javiť ako problematické a ťažko zvládnuteľné. Obdobie, ktoré práve teraz prežívame, je samo o sebe psychicky zaťažujúce, často ideme na energetický dlh, sme vyčerpanejší, emocionálnejší a bližšie k vyhoreniu. Hladina stresu v našom tele sa zvyšuje, hladina pevnej imunity a zdravia klesá.

Exogénny a endogénny stres, hydratácia, akútne zápaly, ochorenia, chronické zápaly, generálny adaptačný syndróm – fyziologická reakcia na stres, emocionálne prežívanie, funkčnosť autonómneho nervového systému, telesný stres, životný štýl, výživa, starnutie. Všetky tieto faktory sa podieľajú na zdraví, ako aj psychickej a fyzickej výkonnosti organizmu. Svoje fyzické aj mentálne zdravie je preto potrebné udržovať v dobrej kondícií.

V komplexnej diagnostike stresu pracujeme s:

 • Psychologickými faktormi
 • Autonómnym nervovým systémom (ANS)
 • Fyziologickými faktormi
 • Fyzickými faktormi
 • Kognitívnymi faktormi
 • Proprioreceptívnymi faktormi

 

Vyšetrením dokážeme nahliadnuť do vášho organizmu a identifikovať prítomnosť chronického stresu, funkčnosť a adaptabilitu autonómneho nervového systému, funkčnosť a zloženie tela (vrátane zápalových procesov).

Stav vášho organizmu sledujeme v nasledujúcich parametroch:

 • skóre psycho-fyzikálneho výkonu
 • aktivačnú a relaxačnú schopnosť
 • psycho-fyzickú adaptabilitu
 • dominanciu autonómneho nervového systému (emócie / logika)
 • schopnosť sústrediť sa a podávať výkon
 • stresovú odpoveď vášho organizmu: boj, útek alebo zamrznutie
 • odolnosť (rezilienciu), adpatabilitu a schopnosť zotavenia
 • svalovú silu, funkčnosť a mobilitu
 • zloženie kostí
 • hydratáciu, vodivosť a zloženie tela
 • podiel vitamínov a minerálov v tele
 • analýzu fyziologických, fyzikálnych, autonómnych, kognitívnych a proprioceptívnych faktorov

V čom je náš prístup jedinečný?

Na diagnostiku využívame najnovšie technologické prístupy a zariadenia, založené na najaktuálnejších poznatkoch vedy a výskumu, ktoré vlastníme ako jediní v strednej Európe. Princípy obsiahnuté v diagnostike sú výsledkom 25 rokov úsilia vedcov a 12 miliónov diagnostikovaných účastníkov.

Zmyslom programu je zvýšiť váš psycho-fyzický výkon, sfunkčniť organizmus a optimalizovať faktory, ktoré sa negatívne podpisujú na vašom psychickom alebo telesnom zdraví.

Pre koho je vyšetrenie vhodné ?

Presná a spoľahlivá diagnóza je vhodná pre kohokoľvek, kto si potrebuje zachovať dlhodobú psycho-fyzickú výkonnosť, zlepšiť stav svojho mentálneho a fyzického zdravia.

Najčastejšie je táto služba využívaná manažérmi, majiteľmi firiem a obchodníkmi.

Príznaky, súvisiace so stavom chronického (dlhodobého) stresu, s ktorými vám vieme pomôcť:

 • chronická únava
 • vyčerpanosť
 • syndróm vyhorenia
 • poruchy spánku, ťažkosti so zaspávaním
 • nafúknuté brucho, plnosť, tráviace ťažkosti
 • ťažkosti pri chudnutí
 • úzkosť, melanchólia
 • depresívne stavy
 • bolesti kostrového svalstva
 • intolerancie
 • ťažkosti so sústredením a pamäťou

Ako vyšetrenie  prebieha?

Diagnostické vyšetrenie má neinvazívny charakter, priebeha priamo v priestoroch  

 Pozostáva zo 8 diagnostických krokov zameraných na analýzu:

 • životného štýlu – hlavne oblasti chronického a dlhodobého stresu
 • športových a rekreačných aktivít
 • stravovacích návykov
 • pretrvávajúcich bolestí
 • autonómneho nervového systému v pokojovom stave
 • autonómneho nervového systému v stave nabudenia
 • zloženia tela zameraného na funkčnosť svalov, kostí, tuku, podielu vody, minerálov a vitamínov

Všetky sledované oblasti tvoria v závere jeden komplexný výsledok.

Na základe získaných dát o vašom aktuálnom stave vytvoríme program šitý na mieru vašim potrebám, vedúci k eliminácií nežiadúcich faktorov.

Program zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • životný štýl – priestory pre zlepšenie s konkrétnymi návodmi
 • odporúčaný jedálniček
 • športové a relaxačné aktivity
 • odporúčané funkčné doplnky výživy aj s odôvodnením prečo
 • návod, ako efektívne pracovať s vlastným autonómnym nervovým systémom

Kľúčové výsledky sú klientovi zasielané vo forme PDF dokumentu na mailovú adresu.

Čo je potrebné dodržať pred vyšetrením?

 • nejesť, odporúča sa meranie nalačno
 • necvičiť minimálne 3 hodiny
 • nepožívať alkoholické nápoje minimálne 1 deň
 • nefajčiť a nepožívať kofeínové nápoje minimálne 3 hodiny
 • nevystavovať sa stresorom – vyšetrenie má prebiehať v kľudovom režime

Pre koho vyšetrenie nie je vhodné?

 • klientov s implementovanými kardiostimulátormi
 • tehotné ženy

 

 

 

Ako vám môžeme pomôcť?

Ozvite sa nám

Pýtajte sa