info@istres.sk
+421 908 984 257

Jednotlivci
tvoria celok

Jedným zo základov každej firmy sú ľudia, o ktorých je potrebné sa starať. Vystresovaní zamestnanci dosahujú horšie výsledky z dôvodu zníženej koncentrácie, produktivity, častejšie čerpajú PN, strácajú motiváciu a výkonnosť, a majú nedostatok životnej energie. Každý z týchto faktorov sa odráža na hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

Čo stojí firmy syndróm vyhorenia?

Vyhorenie stojí každý rok
v nákladoch na zdravotnú starostlivosť medzi

$125 až $190 mld.

Výskumníci odhadujú,
že stres na pracovisku predstavuje

8%

národných výdavkov
na zdravotnú starostlivosť.

Vyhorení zamestnanci majú

2,6 x

vyššiu pravdepodobnosť,
že si budú hľadať zamestnanie inde.

U vyhorených zamestnancov je o

63%

vyššia pravdepodobnosť,
že budú čerpať PN.

Ako viete, že sú Vaši zamestnanci vyhorení?

1

Prvé štádium je často označované ako idealistické nadšenie, v ktorom je človek plný energie, nadšenia, má vysoké ambície a ciele.

Príznačným je vysoký pracovný zápal, aj keď ide o náročnú prácu s nie celkom optimálnymi podmienkami.

V druhom štádiu emocionálne a fyzické vyčerpanie dosahuje vrchol možností.

Človek si plne uvedomuje, že napriek vynaloženému úsiliu
výsledky nezodpovedajú očakávaniam šéfa, organizácie.
Neocenenie vedie k frustrácii, frustrácia k zvýšenému pracovnému tempu. Ľudia začnú pracovať ešte tvrdšie, ešte dlhšie, často i cez víkendy. Výsledkom vysokého nasadenia je psychické a fyzické vyčerpanie.
2
3

Tretie štádium je označované ako dehumanizácia ľudí.

Človek je unavený, rozčarovaný a sklamaný. Očakávania organizácie v stave vyčerpanosti sú neprimerane vysoké, ocenenie žiadne.

Ľudia v tomto štádiu sa stávajú netrpezlivými a podráždenými vo vzťahu k svojmu okoliu. Niektorí sa uchyľujú k užívaniu stimulantov podporujúcich výkon, poprípade na preklenutie frustrujúcich období užívajú lieky na spanie.

Posledným štádiom
je tzv. terminálne štádium.

Syndróm vyhorenia sa v tomto štádiu u človeka prejavuje nasledovne:
dochádza k strate akéhokoľvek pracovného zanietenia,
strate životnej energie, negativizmu.
Je to obdobie emocionálneho a telesného vyčerpania.
4

Ponuka našich služieb

Firemné dni, dni zdravia

Na základe 5 ročných skúsenosti v oblasti stresu dokážeme pripraviť koncept, ktorý zodpovedá vašim potrebám. Naše portfólio je zamerané na diagnostiku, vzdelávanie a nácvik efektívnych foriem relaxácie. Participujeme na:

 • Dni zdravia
 • Manažérske porady
 • Sprievodný program – sympózia, kongresy, konferencie
 • Prednášky pre zamestnancov firmy

Čo je súčasťou firemných dní, dní zdravia?

  1. Stresaudit. Vyšetrenie je neinvazívne, prebieha na základe metódy HRV (heart rate variability – variabilita srdcovej činnosti), ktorá analyzuje srdcovú frekvenciu. Stres audit s následnou interpretáciou trvá 12 minút. Zamestnanec získa v rámci vyšetrenia komplexný obraz o stave prežívaného stresu v organizme aj s konzultáciou zameranou na praktické tipy a triky, ako je možné žiť vyváženejší život.
  2. Prednášky a workshopy. Do programu a okruhu diskutovaných tém zahrnieme konkrétne požiadavky a potreby vašej spoločnosti. Našimi témami sú: 
   • stres manažment
   • work-life balance
   • syndróm vyhorenia
   • zdravý spánok
   • časový manažment.
   • Naše prednášky predstavujú súbor odborných poznatkov, vedeckého štúdia a príkladov z praxe. V poradenskej činnosti máme za sebou viac ako 3500 hodín práce s klientmi.
  3. Fyzioterapeutická masáž na stoličke. Naši skúsení fyzioterapeuti ponúkajú masáž, ukážku cvičení, poradenstvo pre klientov priamo na pracovisku. Jedno stretnutie trvá približne 12-15 min.
  4. Relaxačné techniky sú obľúbenou aktivitou, ktorú si organizácie žiadajú. Ponúkame riešenia v individuálnom, aj skupinovom prístupe.

Prednášky a workshopy

Pre organizácie a firmy pripravíme prednášku alebo vzdelávací workshop na mieru. Do programu a okruhu diskutovaných tém zahrnieme konkrétne požiadavky a potreby vašej spoločnosti. Prednáška spravidla trvá 60 min. + 30 min. diskusia. Workshopy sú v trvaní 6 až 8 hod.

 • Témy, ktorým sa venujeme:
  • Urobte si zo stresu priateľa
  • Dopady dlhodobo pôsobiaceho stresu v organizme
  • Zdravý spánok ako prediktor dlhodobého úspechu v boji proti stresu
  • Work-life balance na základe princípov Autonómneho nervového systému (ANS)
  • Horieť, ale nevyhorieť
  • Časový manažment

Týmito službami sme už pomohli lekárom, farárom, učiteľom aj firemným klientom.

Prieskumy a analýzy

Stres, vyčerpanosť, vyhorenie a frustrácia sa u zamestnancov podpisujú na produktivite, atmosfére na pracovisku a na miere ich absencií. Ktorýkoľvek zo spomínaných dôsledkov sa priamo alebo nepriamo negatívne podieľa na celkovej efektivite a rastúcich nákladoch zamestnávateľa na zamestnancov. Vieme priniesť dáta o duševnom zdraví zamestnancov, pôsobiacich stres faktoroch, syndróme vyhorenia.

Ste firemný klient? Napíšte nám

  Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vášho podnetu, otázky, dopytu.

  Kontaktné údaje

  Tamaškovičova 2742/17
  917 01 Trnava

  Firemní klienti

  • Dôvera
   B. Cehlárik
   S Inštitútom stresu spolupracujeme dlhodobo a k obojstrannej spokojnosti. Tím pod vedením Karola Kováča zakaždým odvedie skvelú prácu, k spoločným projektom pristupuje profesionálne a ústretovo. Vďaka ich ochote premýšľať nad vytýčenými cieľmi sme úspešne zrealizovali viacero aktivít určených nielen našim poistencom či verejnosti ale aj lekárom a iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Inštitút stresu je proste partner do koča aj do voza, nebojí sa práce v teréne ani sofistikovanej práce s dátami.
  • Poštová banka
   Spolupráca s Vami môžem zhodnotiť ako výbornú. Ste skvelý komunikačný partner, výstupy dodávate v kvalite, v čase a hlavne s veľkou mierou inšpirácie. Koncepty pre zamestnancov boli vysoko užitočné a prednášky si tiež chválili.
  • O2 Slovakia

   Podľa všetkého vaša prednáška o vyhorení bola najlepšia prednáška roku 2020.
  • Slovak Telekom

   Keďže prezentácia Inštitútu stresu v rámci Týždňa zdravia mala v našej spoločnosti veľký úspech, rozhodli sme sa aj reálne zistiť, ako stres pociťujú tí, ktorí pracujú na popredných líniách. Prieskum stres faktorov sme realizovali s tímom Inštitútu stresu podľa vopred dohodnutého harmonogramu v regiónoch. Výsledky jednotlivých oddelení sme dostali komplexne spracované, s praktickými odporúčaniami zmien, ktoré z analýzy vyplynuli a ktoré by našim zamestnancom pomohli posilniť odolnosť voči stresu.
  • Iuventa

   V časoch napätia prinášajú uvoľnenie. Také sú webináre s Karolom Kováčom z Inštitútu stresu, ktoré počas pandémie robí pre desiatky pracovníkov s mládežou. Slová odborníka kombinované s priateľským a neformálnym prístupom na mnohých účastníkov webinárov pôsobili ako balzam, ktorý potrebovali aby sa odhodlali urobiť potrebné zmeny vo svojom živote. Po každom webinári prichádzajú spätné väzby plné uznania a poďakovania za nové podnety, informácie. To nám dáva obraz, že sme si objednali kvalitnú a nevyhnutnú službu pre tých, ktorí sami musia byť v dobrej kondícií, aby mohli byť užitočnými pre jednu z najzraniteľnejších skupín – deti a mládež.
  • Adient
   Trenčín
   Zo strany Adient Vám a Vášmu tímu chceme veľmi pekne poďakovať za návštevu u nás nakoľko stres audit, tréningy a prednáška nás veľmi obohatili. Zaujímať sa o seba a mať prehlaď o svojom aktuálnom zdravotnom stave je obzvlášť v dnešnej dobe veľmi dôležité. Vďaka vašim meraniam, interpretácií výsledkov a dobrým radám, si zamestnanci zvýšili povedomie o svojom zdraví a veríme, že mnohé rady a zmeny budú aplikovať aj neskôr vo svojom životnom štýle. Inštitút stresu a jeho aktivity odporúčame aj iným firmám, ktoré sa zaujímajú o svojich zamestnancov a záleží im na ich dobrom fyzickom i duševnom zdraví. Veľmi oceňujeme váš profesionálny aj priateľský prístup.
  • MetLife
   P. Pavlik
   S Inštitútom Stresu sme spolupracovali pri príprave našich firemných dní zdravia. Téma stresu sa pri tejto príležitosti ukázala pre našich zamestnancov ako veľmi atraktívna. Na merania stresu a individuálne poradenstvo Inštitútu bola výborná odozva. Potešil nás ústretový a vysoko profesionálny prístup inštitútu. Radi ich kvôli spolupráci oslovíme aj v budúcnosti.
  • OZ Samária
   H. Dzurechová
   OZ Samaria pomáha ľuďom v núdzi. Do skupiny klientov patria aj ľudia trpiaci psychickou núdzou. Začiatkom roku 2015 sme oslovili Inštitút stresu s prosbou o pomoc v rámci poradenstva. Služby Inštitútu využívame dvakrát mesačne. Vďaka odbornému prístupu majú títo ľudia možnosť riešiť svoje problémy v našom komunitnom centre v Hlohovci. Máme radosť, že sa nám podarilo nadviazať takúto spoluprácu, pretože po niekoľkých mesiacoch vidíme jej ovocie. Chceme týmto využiť príležitosť a poďakovať sa, pretože poradenstvo pre klientov nášho OZ Samaria robí Karol Kováč profesionálne a bez nároku na odmenu.
  • Activelife
   M. Olšavska
   Školenie zamerané na diagnostickú činnosť stresu bolo pre nás opäť niečo nové a zaujímavé. Okrem individuálneho merania stresu a stresovej odolnosti sme prostredníctvom interaktívnej prednášky a nácviku relaxačnej techniky získali aj niekoľko informácií a praktických rád, ako zvládať stres a stresové situácie. Celý priebeh školenia hodnotíme ako veľmi prínosný a inšpiratívny, nakoľko nám odhalil úroveň nášho vlastného psychického a fyzického stresu a pomohol nám zamyslieť sa nad tým, kde sa v súčasnosti každý z nás nachádza a ako môže čo najlepšie vyvážiť svoj osobný a pracovný život…bez stresu :).

  Naši spokojní partneri

  Menej stresu, viac pohody

  Sledujte nás

  Adresa a sídlo

  Inštitút stresu, s.r.o.

  Tamaškovičova 2742/17,
  917 01 Trnava

  IČO: 36467456
  IČ DPH: SK2020018902

   © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

   envelopephone-handset