Denne môže náš organizmus prežívať niekoľko druhov stresu. Je stres pozitívnym alebo negatívnym javom?