Svalová relaxácia

Svalová relaxácia

Svalová relaxácia

Svalová relaxácia

400.00

400.00

 • 11 stretnutí
 • Naučíme vás uvoľňovať napätie v svaloch a v mysli.

Popis

„Ak chceme uvoľniť svoju myseľ, musíme najprv uvoľniť svoje svaly.“ – E. Jacobson (autor metódy)

Keď človek prežíva emocionálne a psychicky náročné situácie, odrazí sa to aj na jeho kostrovom svalstve. Napätie svalov a šliach sa zas spätne odzrkadlí na emočnom napätí. V prípade dlhodobej psychickej nepohody sa záťaž vo svaloch odrazí na fungovaní centrálnej nervovej sústavy a narúša fungovanie kardiovaskulárnych, endokrinných a iných autonómnych systémov.

Aké benefity má praktizovanie relaxácie na organizmus?

 • podporuje činnosť imunitného systému
 • pomáha v boji proti bolestiam hlavy a migrénach
 • pri problémoch s nespavosťou, poruchách spánku
 • pôsobí preventívne pri ochoreniach podmienených stresom
 • pomáha pri spätnom uvedomení si samého seba
 • zmierňuje alebo odstraňuje bolesti hlavy, brucha, chvenia
 • posilňuje schopnosť organizmu uvoľniť sa v stresových situáciách
 • pomáha nadobudnúť pocit pokoja a vyrovnanosti
 • redukuje výskyt úzkostných stavov a atakov

Pre koho je relaxácia vhodná?

 • zdravých ľudí, ktorí chcú mať zdravší život
 • ľudí prežívajúcich aktuálne stresové obdobie (stres v práci, stres z pozície..)
 • ľudí prežívajúcich chronický stres v rodine – napríklad ochorenie rodinného príslušníka
 • ľudí, ktorí prekonali depresiu alebo trpia ľahkou úzkostnou poruchou – ochranný faktor
 • pri poruchách spánku, problémoch so zaspávaním
 • pri psychosomatických syndrómoch
 • pre ľudí, ktorí nevedia byť sami so sebou

Ako nácvik relaxácie prebieha?

Nácviku predchádza úvodné stretnutie s klientom, na ktorom si ujasňujeme kontext, v ktorom sa nachádza.

Klient pri osvojovaní si relaxácie je v priebehu 10 stretnutí vedený a sprevádzaný odborníkom z Inštitútu. Stretnutie trvá 50 min., rozostupy medzi jednotlivými nácvikmi sú odporúčané v týždňovom alebo dvojtýždňovom intervale. Pri konzultáciách má klient možnosť klásť otázky a radiť sa, ak má nejaké nejasnosti. Rovnako konzultácie slúžia aj v citovej opore, povzbudeniu, rozoberaniu problémov a hľadaniu nových riešení.

Efekt relaxácie závisí od pravidelnosti. Samostatne je žiadúce cvičiť 2x denne, pričom jedno cvičenie trvá 10-20 minút. Odporúčame si viesť o cvičení protokol a nosiť ho na stretnutia.

V akých prípadoch praktizovanie relaxácie neodporúčame?

 • pri klientoch so nespracovanou traumou. Pred relaxáciou je potrebné vyhľadať psychoterapeutickú pomoc a spracovať traumu
 • pri klientoch s ťažkou formou obsedantno kompulzívnej poruchy
 • pri klientoch užívajúcich benzodiazepiny
 • pri floridnej schizofrenii
 • stredne ťažkých a ťažkých formách depresie
 • ADHD – poruche pozornosti a hyperaktivity
 • keď má človek chrípku alebo migrénu cvičenie sa nepraktizuje
 • pri zraneniach a zdravotných obmedzeniach vhodnosť praktizovania odporúčame prekonzultovať s lekárom

Ako vám môžeme pomôcť?

Ozvite sa nám

Pýtajte sa