Program pre vystresovaných a vyhorených

Program pre vystresovaných a vyhorených

Program vystresovaí

Program pre vystresovaných a vyhorených

320.00

320.00

 • 5 stretnutí
 • Sebapoznávací program pre lepší manažment stresu.

Popis

Dlhodobý/chronický stres vedie k postupnému vyčerpaniu energetických zásob. Človek sa cíti čoraz vyčerpanejší, bežné situácie sa začínajú javiť ako problematické a ťažko zvládnuteľné.

Dochádza k poklesu:

 • činnosti imunitného systému, čo sa prejavuje častejšou chorobnosťou (horúčky, chrípky, rôzne intolerancie, problémy so zažívacím traktom, ako zápcha, hnačka, syndróm dráždivého čreva a pod.),
 • psychofyzickej výkonnosti organizmu, ktorá sa prejavuje v zníženej schopnosti pamäti a koncentrácie. Kvôli vyčerpaniu človek zabúda, nevie sa sústrediť, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu práce, ako aj množstvo práce, ktoré je schopný zrealizovať. Na telesnej úrovni sa dejú podobné procesy. Od klientov často počúvame: „Nevládzem. Nevládzem sa zobudiť, nevládzem robiť, nevládzem byť v kontakte s inými ľuďmi.“
 • kvality a kvantity spánku. 90% klientov, ktorí využívajú naše služby, má problém so spánkom. Stretávame sa ľuďmi, ktorí majú problém so zaspávaním, pretože sa im myšlienky točia v hlave, prípadne sa niekoľkokrát v priebehu noci prebúdzajú a následne nemôžu ďalej spať. V obidvoch prípadoch sa oberajú o veľmi cenného spojenca v boji proti stresu. Kvalitný spánok nás robí emocionálne a psychicky stabilnejšími, organizmus počas neho obnovuje sily, ukladá informácie z krátkodobej do dlhodobej pamäte a vykonáva množstvo ďalších procesov.

 

V čom je náš prístup jedinečný?

 Vždy sme dôsledkom svojho životného štýlu.

Exogénny a endogénny stres, hydratácia, akútne zápaly, ochorenia, chronické zápaly, generálny adaptačný syndróm – fyziologická reakcia na stres, emocionálne prežívanie, cyrkadiálny rytmus organizmu, telesný stres, životný štýl, výživa, starnutie. Všetky tieto faktory sa podieľajú na zložení tela a psychofyzickom zdraví (vrátane vylučovania hormónov.)

V rámci nášho programu vieme všetky vyššie uvedené premenné merať a nastavovať želaným smerom, k čo najzdravšiemu stavu organizmu a jeho výkonu.

Súčasne pracujeme s:

 • Psychologickými faktormi
 • Autonómnym nervovým systémom (ANS)
 • Fyziologickými faktormi
 • Fyzickými faktormi
 • Kognitívnymi faktormi
 • Proprioreceptívnymi faktormi

 

Pre koho program určený?

Program je určený pre všetkých, ktorý sa v ňom našli. Primárne pracujeme s klientmi, dlhodobo vyčerpanými v dôsledku pretrvávajúceho stresu a klientmi s rozvinutými štádiami vyhorenia. Program určite odporúčame aj klientom, pre ktorých je dôležité udržať si dlhodobú výkonnosť v práci, najmä z radov podnikateľov, manažérov, obchodníkov, športovcov a pod. Pozitívne efekty nášho programu boli zaznamenané aj pri úzkostných a depresívnych klientoch.

Ako program prebieha?

Program pozostáva z 5 kontaktných stretnutí v priebehu 2 mesiacov, realizovaných priamo v priestoroch našej pobočky v Trnave. Všetky diagnostické vyšetrenia majú neinvazívny charakter.

 1. stretnutie (2 hod.) – úvodná diagnostika životného štýlu, stravovacích návykov, autonómneho nervového systému (ANS), zloženia tela a jeho funkčnosti. Výsledkom stretnutia je komplexná analýza, na základe ktorej vieme, na čom je potrebné spoločne pracovať.
 2. stretnutie (1 hod.) – konzultačné stretnutie – spravidla prebieha o 14 dní od dňa úvodnej diagnostiky. Spoločne s klientom pracujeme na úprave pôsobiacich psychosociálnych faktorov, ktoré majú vplyv na zotavenie organizmu v psychickej, emočnej aj fyzickej rovine.
 3. stretnutie (2 hod.) – diagnostika životného štýlu, stravovacích návykov, autonómneho nervového systému (ANS), zloženia tela a jeho funkčnosti. Na základe nových výsledkov a dát v reálnom čase vidíme u klienta progres alebo regres. Ďalší postup rozvoja sa nastavuje vzhľadom na tieto výsledky. Opätovná diagnostika prebieha o mesiac od úvodného stretnutia.
 4. stretnutie (1 hod.) – konzultačné stretnutie – prebieha o 14 dní od opätovnej diagnostiky. Na stretnutí sa hlbšie venujeme problematickým oblastiam v oblasti životného štýlu.
 5. stretnutie (2 hod.) – záverečná diagnostika životného štýlu, stravovacích návykov, autonómneho nervového systému (ANS), zloženia tela a jeho funkčnosti. Na základe získaných výsledkov sám klient vidí, ako sa mu darí. Z dát vyhodnocujeme progres vynaloženého úsilia. Spravidla po 2 mesiacoch prichádzajú prvé želané efekty programu v zmysle „cítim sa inak, opäť vládzem, som fuknčnejší.“

Podmienkou efektívnej spolupráce sú pravidelné stretnutia a odhodlanie klienta na sebe pracovať.

Ako vám môžeme pomôcť?

Ozvite sa nám

Pýtajte sa