Program pre vystresovaných

Program pre vystresovaných

Program vystresovaí

Program pre vystresovaných

320.00

320.00

  • 8 stretnutí
  • Sebapoznávací program pre lepší manažment stresu.

Popis

Program je určený pre ľudí, ktorí dlhodobo pociťujú stres a nevedia ho efektívne zvládať. Program je zároveň efektívnym preventívnym riešením pre ľudí, ktorí chcú vedieť, ako efektívnejšie pracovať so stresom. Filozofia programu vychádza z našich poznatkov o autonómnom nervovom systéme. Súčasťou programu je nastavovanie životného štýlu v zmysle princípov správnej funkcionality autonómneho nervového systému a work-life balance.

Dĺžka trvania programu: 8 stretnutí

1. stretnutie: Diagnostika stresu, životného štýlu klienta
2. stretnutie: Konzultácia výsledkov, nastavenie cieľov podľa výsledkov analýz
3. stretnutie: práca s cieľmi, riadená relaxácia
4. stretnutie: práca s cieľmi, riadená relaxácia
5. stretnutie: práca s cieľmi, riadená relaxácia
6. stretnutie: práca s cieľmi, riadená relaxácia
7. stretnutie: práca s cieľmi, riadená relaxácia
8. stretnutie: Kontrolná analýza stresu, životného štýlu

Po vyčerpaní predplatených stretnutí Programu pre vystresovaných je možné pokračovať v stretnutiach za zvýhodnených podmienok.

Ako stretnutie prebieha?

Na prvom stretnutí je klient diagnostikovaný prostredníctvom prístrojového vybavenia a testov. Výsledky testovania sú prezentované klientovi na druhom stretnutí, kde si na základe výsledkov nastavujeme ciele spolupráce pre ďalšie stretnutia. Je to priestor pre akékoľvek otázky.V nasledujúcich týždňoch spoločnými silami pracujeme na vytýčených cieľoch vedúcich k lepšiemu manažmentu stresu v živote a prežívaniu vyššej pohody. Súčasťou stretnutí 3-7 je tréning riadenej relaxácie.

Stretnutia majú dĺžku trvania 55 min. a prebiehajú, podľa priania klienta, v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch. Podmienkou efektívnej spolupráce sú pravidelné stretnutia, odhodlanie klienta pracovať na sebe.