info@istres.sk
+421 908 984 257

Pripravte sa na tretiu vlnu pandémie: nechajte si zmerať stres

Prieskum spoločnosti Ginger (1) odhalil, že až 69 % zamestnancov vníma súčasnú pandemickú situáciu za najstresujúcejšie obdobie svojej profesionálnej kariéry. Ešte väčšie množstvo, 88 % opýtaných, pripustilo, že za posledné štyri až šesť týždňov prežívali mierny až extrémny stres. Ako ste vy a vaši zamestnanci pripravení na tretiu vlnu pandémie? Stres audit pomôže odhaliť stresovú odolnosť a výkonnosť zamestnancov, čo sa priamo podpisuje na produktivite spoločnosti.


Určite ste už čítali mnoho štúdií, ktoré hovoria o tom, že stresovaní pracovníci nedosahujú také dobré výsledky, bojujú napríklad s neschopnosťou sústrediť sa či častejšie chorľavejú. A táto „produktivita“ sa často odráža aj na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Prieskum spoločnosti Ginger odhalil, že takmer dve tretiny pracovníkov každý deň strácajú stresom najmenej hodinu produktivity a takmer tretina zamestnancov viac ako dve hodiny denne, čo je štvrtina pracovného času! Aj spoločnosti, ktoré v čase pandémie pracujú s normálnymi kapacitami zamestnaneckých úväzkov môžu bojovať s nezvládaním stresu u svojich zamestnancov.

Zamestnanci sú po pandémii vyčerpaní. Aby vedeli zvládnuť ďalšiu vlnu, dokážu sa pripraviť jedine super funkčným organizmom. Vedieť v akom stave sa nachádza organizmus a čo s tým robiť je užitočné. Na to slúži diagnostika stresu.

Pozorne čítajte: Čím viac stresu, tým menej produktivity v práci aj doma

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (OSHA) v roku 2013 realizoval celoeurópsky prieskum, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. Z tohto prieskumu vyplýva, že 7 z 10 ľudí prežíva pracovný stres z reorganizácie pracovného miesta a neistoty v zamestnaní, nasleduje dlhý pracovný čas a nadmerné pracovné zaťaženie. Za každým číslom v štatistike sa ukrýva preťažený zamestnanec, ktorý predstavuje vyššie riziko pracovných úrazov a chýb, súčasne aj reálny človek, ktorý sa cíti nešťastný, frustrovaný a unavený.

Ako vieme odhaliť pracovný stres u zamestnancov a ako im pomôcť?

My v Inštitúte stresu už od začiatku svojho pôsobenia vykonávame diagnostiku stresu, voláme to stres audit, ktorý meria štyri úrovne stresového zaťaženia - stresovú odolnosť, únavu a vyčerpanie, výkonnosť, mieru zdraviu prospešného stresu. Na základe týchto faktorov vieme určiť, v akej kondícii je organizmus zamestnanca, akú mieru aktuálneho stresu prežíva, ako mieru psychického a fyzického stresu prežíva, ako je jeho organizmus odolný voči stresu.

Táto neinvazívna diagnostika, ktorá sa vykonáva na špecializovanom prístroji, trvá 15 minút. Výsledky individuálne prekonzultujeme s každým zamestnancom zvlášť. Na našom konte máme viac ako 12-tisíc stres auditov, ktoré odhalili, aké témy ľudí v organizáciách trápia alebo ich nemajú spracované. Z našej praxe môžeme povedať, že na niektorých ľudí pôsobia výsledky stres auditu motivujúcu, u niektorých vyvolávajú zamyslenie sa nad svojou situáciou a výzvu, ako veci zmeniť.

Work-life balans nie je klišé. Pre nás predstavuje zdravie každého zamestnanca, a teda aj psychické zdravie, ktoré nemožno podceňovať najmä v čase prebiehajúcej pandémie, neustálych zmien a ľudského vyčerpania.

Čo nám stres audit prezradí

Sme toho názoru, že len zdravý zamestnanec dokáže byť plnohodnotným členom tímu, aj preto sme radi, že dôležitosť duševnej pohody zamestnancov si uvedomuje čoraz viac organizácii. Máme na konte viac ako 12-tisíc vykonaných stres auditov.

Stres audit je neinvazívne, 15-minútové vyšetrenie, ktoré analyzuje variabilitu  srdcovej frekvencie a na základe tejto zistí, akú odolnosť voči stresu má váš organizmus, na koľko percent je vaše telo unavené a vyčerpané, ako dokážete byť výkonný a či nemáte nábeh na vyhorenie, ako stres pôsobí na vaše celkové zdravie. Na základe výsledkov náš skúsený tím poradí, čo je potrebné urobiť aby sa funkčnosť organizmu vyladila.

Pre lepšie pochopenie použijeme metaforu.

Predstavme si pohár. Presnejšie povedané, predstavme si, že každý z nás je jedným pohárom. Niekto je decovým, niekto litrovým. Veľkosť pohára závisí od viacerých faktorov. Z ľavej strany do neho priteká niečo, čo môžeme pomenovať ako povinnosti a zodpovednosti každodenného pracovného aj osobného života. Tieto nároky v nás vyvolávajú určité napätie. Čo to v nás vyvoláva, závisí od intenzity, množstva pôsobiacich podnetov a kondície nášho organizmu. Stres audit je metóda, ktorá odhalí, do akej miery je (metaforicky) pohár naplnený. Poskytuje správu o stave organizmu. Naším prianím pre každého človeka je, aby jeho pohár nepretekal,  našiel si svoj work-life balance. Aby nezabúdal svoj pomyselný „pohár“ primerane napĺňať, ale aj vyprázdňovať. Zdravie máme predsa len jedno.

Prečo je diagnostika stresu dôležitá?

Pracovný stres je druhý najčastejšie uvádzaný  zdravotný problém (podľa OSHA), ktorý súvisí s prácou (po poruchách svalov a kostí). Človek pod vplyvom dlhodobo pôsobiaceho stresu nedosahuje optimálny výkon, chýba mu energia a motivácia, jeho práca môže vykazovať zvýšenú chybovosť. Stres má obrovskú nevýhodu. Nevidno ho, ako keď si človek zlomí ruku, nie je ho cítiť, ako bolesť hrdla alebo zubu. Dôsledky stresu nie sú vždy priamo pozorovateľné. Prejavujú sa v rôznych oblastiach  aj v rôznych psychosomatických ochoreniach.

Vďaka diagnostike stresovej odolnosti dokážeme efektívnejšie eliminovať negatívne následky stresu, skúmaním únavy a vyčerpania v rámci stres auditu vieme odhaliť úroveň psychického vyčerpania. V októbri a novembri 2020, s príchodom druhej vlny pandémie COVID-19, sme v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera spustili prieskum syndrómu vyhorenia a výsledky viac ako 9 000 ľudí nás doslova šokovali. Odhalili, že:

  • 68% účastníkov vykazuje nepretržitý pocit únavy
  • 58 % Slovákov pociťuje emocionálne vyčerpanie
  • 78% ľudí prežíva vyčerpanie z práce na konci dňa

Prostredníctvom viacerých štúdií sme poukázali na akútnosť a aktuálnosť riešenia stresu v zamestnaniach, z výsledkov nášho prieskumu vyplýva, že 67 % Slovákov pociťuje pracovné vyhorenie. Mieru vyčerpania, až extrémneho vyčerpania dokáže odhaliť práve stres audit. Dlhodobo pôsobiaci stres negatívne ovplyvňuje vnútornú rovnováhu organizmu, čo sa môže prejaviť v kardiovaskulárnom ochorení, výskyte diabetes mellitus (cukrovky), oslabením funkcie imunitného systému, poruchami tráviaceho traktu, psychickým ochorením, atď.

Stres audit je rýchla a efektívna metóda na určenie stresového zaťaženia organizmu, na základe ktorej vie zamestnanec sám alebo v spolupráci s nami zmeniť svoje „stresové hodnoty“.

Tie jednoduché riešenia sa niekedy ukrývajú v chôdzi,  na iné je potrebná špecializovaná pomoc.

Vyšetrenie prebieha vždy v kontakte s jedným klientom, nie je to masové vyšetrenie. Pre zvýšenie psychologického bezpečia je možné vytvárať poradovníky. Človek presne vie kedy má prísť, aj koľko sa zdrží. Celý tím Inštitútu stresu je očkovaný.

Máte záujem o stres audit pre vás alebo organizáciu?

Neváhajte nás kontaktovať.

Zdroje:
1. https://www.businesswire.com/news/home/20200409005169/en/New-Data-Ginger-Shows-70-Percent-Workers

Menej stresu, viac pohody

Sledujte nás

Adresa a sídlo

Inštitút stresu, s.r.o.

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

IČO: 36467456
IČ DPH: SK2020018902

    © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

    envelopephone-handset