Čo nám pomôže zvládnuť korona – vírus…? Možno i nový postoj k životu!