Vizualizačná relaxácia

Vizualizačná relaxácia

Vizuálizačná relaxácia

Vizualizačná relaxácia

300.00

300.00

 • 8 stretnutí
 • Systematický nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia.

Popis

Autogénny tréning je cielenou antistresovou pomôckou. Je zameraný na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou sústredenia pozornosti na určité formulky stav príjemného, hlbokého pokoja a uvoľnenia, ktorý má zotavný účinok na celý organizmus, na duševný i telesný stav.

Aké benefity má praktizovanie relaxácie na organizmus?

 • znižuje nadbytočnú aktiváciu centrálneho a vegatívneho nerstva
 • vedie k rozpusteniu emočného napätia, uvoľňuje myseľ
 • podporuje pozitívne emočné naladenie
 • napomáha k rozumnému odstupu (nadhľadu na problém, situáciu) a racionálnej analýze
 • prispieva k sebapoznaniu
 • zvyšuje prežívanú kvalitu života
 • prispieva k efektívnemu spôsobu telesného a duševného oddychu

Pre koho je relaxácia vhodná?

 • pri liečbe mnohých porúch a ochorení ako napríklad: úzkostné poruchy, nespavosť, určité formy depresie, fóbie, migrény a iné bolesti hlavy
 • v prípadoch prežívania nadmerného stresu, zvyšuje odolnosť voči stresorom (vonkajším záťažovým situáciám)
 • pre zdravého človeka, ktorý chce pracovať na zvýšeniu stresovej odolnosti
 • relaxácia je vhodná aj v tehotenstve

Ako nácvik relaxácie prebieha?

Nácviku predchádza úvodné stretnutie s klientom, na ktorom si ujasňujeme kontext, v ktorom sa nachádza.

Klient pri osvojovaní si relaxácie je v priebehu 8 stretnutí vedený a sprevádzaný odborníkom z Inštitútu. Stretnutie trvá 45 minút, rozostupy medzi jednotlivými nácvikmi sú odporúčané v týždňovom alebo dvojtýždňovom intervale. Pri konzultáciách má klient možnosť klásť otázky a radiť sa, ak má nejaké nejasnosti. Rovnako konzultácie slúžia aj v citovej opore, povzbudeniu, rozoberaniu problémov a hľadaniu nových riešení.

Efekt relaxácie závisí od pravidelnosti. Samostatne je žiadúce cvičiť 3x denne, pričom jedno cvičenie trvá 2-15 minút. Odporúčame si viesť o cvičení protokol a nosiť ho na stretnutia.

Človek ktorý si osvojí AT sa stáva odolnejší voči rôznym formám duševnej a telesnej záťaže, jeho rovnováha je stabilnejšia a radosť zo života plnšia.

V akých prípadoch praktizovanie relaxácie neodporúčame?

 • pri klientoch s nespracovanou traumou. Pred relaxáciou je potrebné vyhľadať psychoterapeutickú pomoc a spracovať traumu
 • pri klientoch s obsedantno kompulzívnou poruchou
 • pri klientoch s aterosklerózou mozgových ciev
 • ťažších formách depresie
 • ADHD – poruche pozornosti a hyperaktivity

Ako vám môžeme pomôcť?

Ozvite sa nám

Pýtajte sa