info@istres.sk
+421 908 984 257

Mgr. Martin Tomik

Psychológ, terapeut, lektor

Kto som?

Ešte počas strednej školy ma zaujímali rôzne subkultúry, životy ľudí na okraji spoločnosti, čo ma neskôr viedlo k záujmu o štúdium sociálnej práce. Zhodou okolností som nastúpil do školy v pomerne príbuznom odbore, a to psychológia. Počas štúdia som sa venoval dobrovoľníctvu (práci s deťmi z detských domov a organizácii podujatí) prostredníctvom združenia Úsmev ako dar.

V roku 2008 som úspešne ukončil štúdium psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Následne som začal pracovať ako psychológ v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, kde som nadobudol svoje prvé skúsenosti s klinickou psychologickou praxou, so zameraním na liečbu závislostí. V roku 2012 som nastúpil do dlhodobého psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii, vďaka ktorému som si začal viac prehlbovať svoje odborné vedomosti a najmä praktické skúsenosti. V roku 2021 som ukončil špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Dlhodobo sa venujem psychologickej práci s klientmi v penitenciárnom prostredí. Vo svojej praxi sa zameriavam najmä na psychoterapiu a poradenstvo.

Osobné motto

„Život každého človeka je cestou k sebe samému.”

Hermann Hesse

Vzdelanie

2021
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

• špecializácia v odbore klinická psychológia

2003 – 2008
Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra filozofie

• odbor Psychológia

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca

od r. 2013
Zbor väzenskej a justičnej stráže, psychológ
2008 – 2012
Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora, psychológ

Certifikované a špecializované kurzy

2012- 2022
Dlhodobý akreditovaný výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii, Košice.
2021
autogénny výcvik - základný stupeň, Pro mente sana, Bratislava.
2011
ročný výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii, Košice.

Aj cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom!

Chcem pomoc

Menej stresu, viac pohody

Sledujte nás

Adresa a sídlo

Inštitút stresu, s.r.o.

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

IČO: 36467456
IČ DPH: SK2020018902

    © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

    envelopephone-handset