info@istres.sk
+421 908 984 257

Mgr. Karolína Krutá

Psychológ, lektor

Kto som?

Po škole som začala pracovať ako psychodiagnostička pre vodičov, SBS a na povolenie k držaniu strelnej zbrane. Časom ma oslovila psychosomatika. Tento smer je o vzájomnom pôsobení tela a duše pri vzniku a liečbe ochorení. V súčasnosti zabúdame na to ako dokáže stres ohroziť naše zdravie, nielen to psychické. Koniec koncov, väčšina psychosomatických ochorení vzniká práve zo stresu. Táto snaha o porozumenie ma priviedla k ďalšiemu štúdiu pschoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii.

Osobné motto

„Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny.“

MUDr. Jan Hnízdil

Vzdelanie

2012 – 2014
Mgr., Filozofická fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava

• odbor Psychológia

2009 – 2012
Bc., Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava

• odbor Psychológia

2001 – 2009
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Šamorín

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca

2022
UNICEF – odborná konzultantka pre Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike.
2018
súčasnosť: Poradkyňa pre ženy zažívajúce násilie. Poskytovanie krízovej pomoci a poskytovanie informácií v oblasti násilia páchanom na ženách, podieľanie sa na monitoringu, evaluácii a supervíznej činnosti.
2015
súčasnosť: Inštitút stresu, s.r.o, Trnava, psychologička. Diagnostika stresu, poradenstvo v oblasti prevencie a intervencie, preklad článkov zo zahraničných zdrojov, autorská činnosť, prezentačné aktivity združenia.
2014 – 2016
Psychodiagnostické testovanie, psychologička

Certifikované a špecializované kurzy

2021 -2023
Študentka psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii
2019
Právne minimum v oblasti trestného a civilného práva
Odhad nebezpečenstva násilia na ženách, úvod do problematiky sexualizovaného násilia na ženách, Koordinačno- metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie
Možnosti a postupy polície v prípadoch násilia na ženách
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I
Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie II
2016
Kurz mediácie, Gavalieri, Bratislava
Cesta rieky
Práca s nedobrovoľným klientom a klientov v odpore, Coachingplus, Bratislava
2011
Snová práca, Lamedix, Bratislava
2010
Hypnóza podľa Miltona H. Ericksona

Aj cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom!

Chcem pomoc

Menej stresu, viac pohody

Sledujte nás

Adresa a sídlo

Inštitút stresu, s.r.o.

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

IČO: 36467456
IČ DPH: SK2020018902

    © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

    envelopephone-handset