Mgr. Karolína Krutá

Stres audit - diagnostika stresu

Po škole som začala pracovať ako psychodiagnostička pre vodičov, SBS a na povolenie k držaniu strelnej zbrane. Časom ma oslovila psychosomatika. Tento smer je o vzájomnom pôsobení tela a duše pri vzniku a liečbe ochorení. V súčasnosti zabúdame na to, ako dokáže stres ohroziť naše zdravie, nielen psychické. Koniec koncov, väčšina psychosomatických ochorení vzniká práve zo stresu.

Osobné motto

„Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny.“ – Mudr. Jan Hnízdil


Vzdelanie

 • 2012 – 2014: Filozofická fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava, odbor psychológia, magisterské štúdium.
 • 2009 – 2012: Vysoká škola zdrav. a soc. práce sv. Alžbety, Bratislava, odbor psychológia, bakalárske štúdium.
 • 2001 – 2009: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Šamorín.

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca

 • 2018 – súčasnosť: Poradkyňa pre ženy zažívajúce násilie.
 • Poskytovanie krízovej pomoci a poskytovanie informácií v oblasti násilia páchanom na ženách, podieľanie sa na monitoringu, evaluácii a supervíznej činnosti.
 • 2015 – súčasnosť: Inštitút stresu, psychologička.
 • Diagnostika stresu, poradenstvo v oblasti prevencie a intervencie, preklad článkov zo zahraničných zdrojov, autorská činnosť, prezentačné aktivity združenia.
 • 2014 – 2016: Psychodiagnostické testovanie, psychologička.

Certifikované a špecializované kurzy

 • 2019: Odhad nebezpečenstva násilia na ženách, úvod do problematiky sexualizovaného násilia na ženách,  Koordinačno- metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie.
 • 2019:  Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie I, NO Kvapka, Bratislava.
 • 2019: Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie II, NO Kvapka, Bratislava.
 • 2016: Práca s nedobrovoľným klientom a klientov v odpore, Coachingplus, Bratislava.
 • 2016: Kurz mediácie, Gavalieri, Bratislava.
 • 2011: Snová práca, Lamedix, Bratislava.