info@istres.sk
+421 908 984 257

Mgr. Karol Kováč, PhD.

Zakladateľ Inštitútu stresu, psychológ, speaker, kouč

Kto som?

Snaha získať odpovede na otázky: Prečo žijeme? Ako žijeme?
Prečo sa nachádzame v určitých vzťahoch a ako žiť
kvalitný život? ma sprevádza celým mojim životom. Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a štúdiu životných príbehov.

V 23 rokoch som dostal možnosť viesť predmety z oblasti psychohygieny, psychológie zdravia, work-life balance a stres manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Univerzite sv. Cyrila a Metoda.

Vedieť neznamená konať. Vysoké pracovné tempo, stres a zanedbaná starostlivosť si vyžiadali daň na mojom zdraví – pásový opar (herpes zoster). Takmer 4-mesačná rekonvalescencia mi pomohla ujasniť si životné priority. Cenná, ale drahá skúsenosť viedla v roku 2015 k založeniu Inštitútu stresu, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, aby neskončili ako ja.

Osobné motto

"Poznaj sám seba a budeš šťastný"

Sokrates

Vzdelanie

2008 - 2011
PhD., Komenského univerzita v Bratislave,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

• odbor Sociálna a pracovná psychológia

2003 - 2008
Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Katedra filozofie

• odbor Psychológia

1998 - 2003
Evanjelické gymnázium Tisovec

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca

2021
súčasnosť: Aktuálne pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.

• Zameranie: Zvládanie záťažových situácií, koučing, psychológia zdravia.

2017
súčasnosť: Dôvera zdravotná poisťovňa. Odborný garant pre tému stres
2015
súčasnosť: Inštitút stresu – poradenstvo, prednášková a vzdelávacia činnosť, relaxačné programy
2015 - 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Vysokoškolský pedagóg.
Výučba predmetov:

• Sociálno-psychologický výcvik, Úvod do psychologických vied.

2008 – 2011
Komenského univerzita v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg.
Výučba predmetov:

• Sociálno-psychologický výcvik, Psychohygiena, Psychológia zdravia.

Certifikované a špecializované kurzy

2021 – 2022
Umenie zmyslu nielen v biznis koučovaní. Ucelený koučovací výcvik v existenciálnom prístupe. Coach Agency and coaching school.
2018 – 2022
Psychosomatický výcvik, Univerzita Palackého, Olomouc.
2019
Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc
Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc
Autogénny tréning II. – vyšší stupeň 1, Promente sana, Bratislava
Empatická laboratoř, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc
Jacobsonová progresívna svalová relaxácia, Institut sociálniho zdraví na UP v Olomouci
2018
Autogénny tréning I. – základný stupeň, Promente sana, Bratislava
Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování. vztahového stylu, stresoru v dětství a dalším průběhu života, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc
Ako sa dá nevyhorieť, Inštitút zdravého vývinu, Žilina
2016
Ako nevyhorieť pri pomáhaní, Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava
2015
Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve a koučovací prístup v kariérovom poradenstve, Navigácia v povolaní, Bratislava
Supervízia, Coachingplus, Bratislava
2014
Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, Coachingplus, Bratislava.
Zdravé pracoviská bez stresu, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
2013 - 2015
Integratívna práca s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách a inštitúciách, Coachingplus, Bratislava.
2011
Skupinová dynamika, Coachingplus, Bratislava

Najvýznamnejšia prednášková a konzultačná činnosť

2023
Lekársky kongres – Festival kazuistík – predseda fóra „Duševné zdravie“ pre 800 lekárov
Evanjelická cirkev a.v. na Slovenku – séria prednášok o syndróme vyhorenia, prevencií
2022
VÚC Žilina, 4 mesačný program pre učiteľov zameraný na work-life balance
v spolupráci s Dôvera ZP, kontinuálny program pre lekárov. Prevencia – syndróm vyhorenia, zvládanie záťažových situácií
2021
DM Drogerie Markt, séria webinárov pre zamestnancov s cieľom zvýšiť rezilienciu
IUVENTA, 6 mesačný kontinuálny program pre pracovníkov s mládežou
Telekom, Work-life balance
2020
Slovenský Rozhlas, Hosť Andrey Poláčkovej, téma stres
O2 Slovakia, Horieť, ale nevyhorieť
2019
Roche Slovensko, Ako pracuje náš mozog v strese a prečo stres nie je vhodný biznis partner, Bratislava.
RedBull, Urobme si zo stresu priateľa, Bratislava
STREIT, Význam stresu v živote človeka, Trnava
OZ Samária, Význam stresu v živote človeka prednáška pre širokú verejnosť, Hlohovec.
IKEA, Zdravý spánok nad zlato, Bratislava
Merck Sharp & Dohme, Vyhorenie, Bratislava
Nexteria Leadership Academy, Ako sa dožiť dôchodku, Bratislava
Adient, Význam stresu v živote človeka, Trenčín
LIDL, Worklife balance
Talkshow Sám od Seba, Význam spánku, Bratislava
ASBIS, speaker, Talkshow so Sajfom – Worklife balance, Bratislava
2018
TEDx, Stres náš každodenní, Trenčín
HB Talks, speaker, Dopady stresu vo firemnom prostredí, Bratislava
2017
IKEA, Význam stresu v živote človeka, Trnava
2016
Active Life, Worklife balance, Bratislava. Členstvo v organizáciách
Telekom, Analýza stres faktorov firemného prostredia
VÚB banka, Dlhodobé dopady stresu, Bratislava

Členstvo v organizáciách

2022
člen: European Health Psychology Society
2019
súčasnosť: Člen The American Institute of Stress

Aj cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým krokom!

Chcem pomoc

Menej stresu, viac pohody

Sledujte nás

Adresa a sídlo

Inštitút stresu, s.r.o.

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

IČO: 36467456
IČ DPH: SK2020018902

    © 2023 Inštitút stresu, s.r.o. made by PROGNESSA

    envelopephone-handset