Mgr. Karol Kováč, PhD.

Zakladateľ Inštitútu, poradca, speaker

Snaha získať odpovede na otázky prečo žijeme ako žijeme, prečo sa nachádzame v určitých vzťahoch, a ako žiť kvalitný život ma sprevádza celým mojim životom.

Zvedavosť ma doviedla k štúdiu psychológie a štúdiu životných príbehov. V 23 rokoch som dostal možnosť viesť predmety z oblasti psychohygieny, psychológie zdravia, work-life balance a stres manažment na Univerzite Komenského v Bratislave, neskôr Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, Univerzite sv. Cyrila a Metoda.

Vedieť neznamená konať. Vysoké pracovné tempo, stres a zanedbaná starostlivosť si vyžiadali daň na mojom zdraví – pásový opar (herpes zoster). Takmer 4-mesačná rekonvalescencia mi pomohla ujasniť si životné priority. Cenná, ale drahá skúsenosť viedla v roku 2015 k založeniu Inštitútu stresu, ktorého poslaním je pomáhať ľuďom, aby neskončili ako ja.

Osobné motto

„Poznaj sám seba a budeš šťastný.“ – Sokrates

Karol Kovac

Vzdelanie

 • 2008 – 2011: PhD., Komenského univerzita v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, odbor Sociálna a pracovná psychológia.
 • 2003 – 2008: Mgr., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra Filozofie, odbor Psychológia.
 • 1998 – 2003: Evanjelické gymnázium Tisovec.

Pracovné skúsenosti a odborná spolupráca

 • 2015 – súčasnosť: Inštitút stresu – poradenstvo, prednášková a vzdelávacia činnosť, relaxačné programy.
 • 2017 – súčasnosť: Dôvera zdravotná poisťovňa. Odborný garant pre tému stres.
 • 2015 – 2018: Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Úvod do psychologických vied.
 • 2008 – 2011: Komenského univerzita v Bratislave. Vysokoškolský pedagóg. Výučba predmetov: Sociálno-psychologický výcvik, Psychohygiena, Psychológia zdravia.

Certifikované a špecializované kurzy

 • 2018 – súčasnosť: Prebiehajúci psychosomatický výcvik, Univerzita Palackého, Olomouc.
 • 2019: Jacobsonová progresívna svalová relaxácia, Institut sociálniho zdraví na UP v Olomouci.
 • 2019: Autogénny tréning II. – vyšší stupeň 1, Promente sana, Bratislava.
 • 2019: Empatická laboratoř, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc.
 • 2019: Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc.
 • 2019: Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat – psychosomatický kontext, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc.
 • 2018: Ako sa dá nevyhorieť, Inštitút zdravého vývinu, Žilina.
 • 2018: Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování. vztahového stylu, stresoru v dětství a dalším průběhu života, Institut sociálního zdraví na UP, Olomouc.
 • 2018: Autogénny tréning I. – základný stupeň, Promente sana, Bratislava.
 • 2016: Ako nevyhorieť pri pomáhaní, Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava.
 • 2015: Supervízia, Coachingplus, Bratislava.
 • 2015: Sociodynamický prístup v kariérovom poradenstve a koučovací prístup v kariérovom poradenstve, Navigácia v povolaní, Bratislava.
 • 2014: Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou, Coachingplus, Bratislava.
 • 2014: Zdravé pracoviská bez stresu, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • 2013-2015: Integratívna práca s motiváciou a zmenou s deťmi a adolescentmi v rodinách a inštitúciách, Coachingplus, Bratislava.
 • 2011: Skupinová dynamika, Coachingplus, Bratislava.

Prednášková a konzultačná činnosť

 • 2020: Slovenský Rozhlas, Hosť Andrey Poláčkovej, téma stres.
 • 2019: ASBIS, speaker, Talkshow so Sajfom – Worklife balance, Bratislava.
 • 2019: Talkshow Sám od Seba, Význam spánku, Bratislava.
 • 2019: LIDL, Worklife balance.
 • 2019: Adient, Význam stresu v živote človeka, Trenčín.
 • 2019: Nexteria Leadership Academy, Ako sa dožiť dôchodku, Bratislava.
 • 2019: Merck Sharp & Dohme, Vyhorenie, Bratislava.
 • 2019: IKEA, Zdravý spánok nad zlato, Bratislava.
 • 2019: OZ Samária, Význam stresu v živote človeka prednáška pre širokú verejnosť, Hlohovec.
 • 2019: STREIT, Význam stresu v živote človeka, Trnava.
 • 2019: RedBull, Urobme si zo stresu priateľa, Bratislava.
 • 2019: Roche Slovensko, Ako pracuje náš mozog v strese a prečo stres nie je vhodný biznis partner, Bratislava.
 • 2018: HB Talks, speaker, Dopady stresu vo firemnom prostredí, Bratislava.
 • 2018: TEDx, Stres náš každodenní, Trenčín.
 • 2017: IKEA, Význam stresu v živote človeka, Trnava.
 • 2016: VÚB banka, Dlhodobé dopady stresu, Bratislava.
 • 2016: Telekom, Analýza stres faktorov firemného prostredia.
 • 2016: Active Life, Worklife balance, Bratislava.

Členstvo v organizáciách

 • 2019 – súčasnosť: Člen The American Institute of Stress.