Alkohol

Alkohol môže spôsobiť problémy so spánkom a záchvaty paniky.