Unavený muž

Nedostatok spánku vedie k zníženej citlivosti na stres.