Mgr. Lenka Ottingerová

Stres audit, relaxačné techniky

V priebehu štúdia psychológie som sa venovala hlavne konceptu šťastia. Je to základ, ktorý väčšina z nás hľadá. Významnými faktormi, ktoré sa na ňom podieľajú, je work-life balance, životná pohoda, ale aj miera prežívaného stresu. Uvedomila som si, že žijeme vo veľmi uponáhľaných časoch, kde si človek čoraz ťažšie hľadá čas na seba a na svoje myšlienky. Filozofia Inštitútu stresu ma zaujala, pretože získané poznatky ľuďom pomáhajú nadobúdať väčšiu telesnú, ako aj duševnú rovnováhu. Každý z nás by sa mal občas zastaviť a porozmýšľať kam smeruje, ako si to svoje šťastie a zdravie môže ovplyvniť.

Osobné motto

„Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie. Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. Povedal som „šťastný”. Povedala mi, že som nerozumel otázke. Ja som povedal, že ona nerozumie životu.“ – John Lennon

Lenka Ottingerová

Vzdelanie

  • 2015 – 2019: Filozofická fakulta (Univerzita sv. Cyrila a Metoda), Trnava, psychológia.
  • 2010 – 2014: Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany.

Pracovné skúsenosti

  • 2015 – 2017: Absolventská prax, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hlohovec.
  • 2018: Absolventská prax, Detský domov COMPASS,n.o., Hlohovec.
  • 2019 – súčasnosť: Inštitút stresu, s.r.o, Trnava.

Certifikované a špecializované kurzy

  • 2020: Autogénny tréning I. – základný stupeň, Pro mente sana, Bratislava.
  • 2019: Efektívny pomáhajúci rozhovor, Coachingplus, Bratislava.
  • 2019: Práca s emóciami v poradenskom procese, Coachingplus, Bratislava.
  • 2019: Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Coachingplus, Bratislava.