Prednášky a workshopy

Čo vám vieme ponúknuť

Pre organizácie a firmy pripravíme prednášku alebo vzdelávací workshop na mieru. Do programu a okruhu diskutovaných tém zahrnieme konkrétne požiadavky a potreby vašej spoločnosti. Aj takýmto spôsobom šírime osvetu o význame zdravého životného štýlu a prevencie pred rôznymi psychickými a telesnými ochoreniami.


Vyberte si z našej ponuky tém

  • Urobte si zo stresu priateľa
  • Dopady dlhodobo pôsobiaceho stresu v organizme
  • Zdravý spánok ako prediktor dlhodobého úspechu v boji proti stresu
  • Work-life balance na základe princípov Autonómneho nervového systému (ANS)
  • Ako pracuje náš mozog v strese a prečo nie je vhodný biznis partner
  • Mentálny tréning v biznise – čo sa môžeme naučiť od vrcholových športovcov
  • Horieť, ale nevyhorieť

Prečo je Inštitút stresu vhodným partnerom?

V poradenskej činnosti máme za sebou viac ako 1 500 hodín so skutočnými klientmi. Naše vzdelávacie aktivity sú kombináciou vedeckých poznatkov a reálnych skúseností vyplývajúcich zo stoviek životných príbehov.

Skúsení speakri

V priebehu 5 rokov sme boli súčasťou 300 firemných projektov. Máme skúsenosť s prednáškovou činnosťou na odborných sympóziách, univerzitách (v SR a Veľkej Británii), dňoch zdravia pre korporátnych klientov, malé firmy, verejnú a štátnu správu. Naše publikum najčastejšie tvoria: zamestnanci korporátov, manažéri, lekári, zdravotníci.

Renomé

Stres a syndróm vyhorenia sú nosnými a jedinými témami, ktorým sa dlhodobo venujeme v odbornej, vedeckej, vecnej rovine. Naše poznatky tvoria obsahovú súčasť viac ako 80 článkov fundovaných periodík: Forbes, Trend, Hospodárske noviny, Zdravotnícke noviny…

Ako prebieha spolupráca?

Na základe výberu a telefonického dohovoru pripravíme pre vás tému, ktorá zodpovedá požiadavkám a potrebám vašej organizácie. Výsledkom je prednáška v trvaní 60 minút spojená s následnou diskusiou v rozsahu 30 minút.

Na základe individuálnych požiadaviek môžeme v téme stres a syndróm vyhorenia pripraviť pre malé skupiny (max. 15 ľudí) trojhodinový edukatívno-zážitkový workshop zameraný na:

  • autodiagnostiku
  • stratégie zvládania
  • prevenciu – ako si vytvoriť funkčnú stratégiu

Súčasťou vzdelávacích workshopov a kurzov sú praktické cvičenia a ukážky relaxačných tréningov, interaktívnych hier a cvičení, ktoré pomáhajú pri odbúravaní stresu.

Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vášho podnetu, otázky, dopytu. Viac informácií tu.

Referencie