Firemné dni

Zodpovední zamestnávatelia čoraz výraznejšie vnímajú svetové trendy, v zvýšenej miere dbajú o zdravie svojich zamestnancov. Výsledkom úsilia je organizácia aktivít zameraných na prevenciu, osvetu, vzdelávanie, riešenie vzniknutých situácií. Teší nás, že v priebehu 5 rokov sme mohli byť súčasťou mnohých zmysluplných projektov.


Čo vám vieme ponúknuť?

Do dnešného dňa sme participovali na viac ako 300 firemných dňoch naprieč celým Slovenskom. Na základe 5 ročných skúsenosti v oblasti stresu dokážeme pripraviť koncept, ktorý zodpovedá vašim potrebám. Naše portfólio je zamerané na diagnostiku, vzdelávanie a nácvik efektívnych foriem relaxácie.

Participujeme na projektoch

  • Firemné dni zdravia
  • Manažérske porady
  • Sprievodný program v rámci sympózií
  • Keynote speaker na konferenciách v témach: stres, work-life balance, vyhorenie
  • Nastavovanie a realizácia komplexných preventívnych programov
  • Analýza pôsobiacich stres faktorov v tímoch, pracovných prostrediach – napríklad v dôsledku vysokej fluktuácie

Čo je súčasťou firemných dní

Stres audit

Najžiadanejšou službou uplatniteľnou v rôznych konceptoch je Stres audit – diagnostika stresu. Vyšetrenie je neinvazívne, prebieha na základe metódy HRV (heart rate variability – variabilita srdcovej činnosti), ktorá analyzuje srdcovú frekvenciu. Z výsledkov je možné jasne identifikovať nasledujúce parametre:

  • celkovú mieru prežívaného stresu v organizme
  • úroveň psychického a telesného stresu
  • úroveň stresovej odolnosti – miery zvládania stresových podnetov
  • úroveň vyčerpania organizmu

Stres audit prostredníctvom prístrojového vybavenia s následnou interpretáciou trvá 12 minút. Zamestnanec získa v rámci vyšetrenia komplexný obraz o stave prežívaného stresu v organizme aj s konzultáciou zameranou na praktické tipy a triky, ako je možné žiť vyváženejší život.

Audit stresu

Prednášky a workshopy

Pre organizácie a firmy máme v ponuke prednášku alebo vzdelávací workshop. Do programu a okruhu diskutovaných tém zahrnieme konkrétne požiadavky a potreby vašej spoločnosti. Aj takýmto spôsobom šírime osvetu v témach, ktoré sú pre nás prioritné: stres, work-life balance, vyhorenie. Naše prednášky predstavujú súbor odborných poznatkov, vedeckého štúdia a príkladov z praxe. V poradenskej činnosti máme za sebou viac ako 1500 hodín práce s klientmi.

Prednášky a workshopy

V Inštitúte Stresu organizujeme prednášky a workshopy.

Ochutnávka relaxačných techník

Veľmi obľúbenou aktivitou, ktorú si organizácie žiadajú, sú ochutnávky relaxačných techník. Ponúkame riešenia v individuálnom, aj skupinovom prístupe.

Skupinová relaxácia

Jedná sa o svalovú relaxáciu v dĺžke trvania 45 minút. Ak chceme uvoľniť svoju myseľ, musíme najprv uvoľniť svaly. Relaxácia je založená na systematickom napínaní a uvoľňovaní kostrového svalstva, pomocou ktorého je možné odstrániť svalové napätie. Spolu s tým vznikajú príjemné telesné pocity, ktoré následne prispievajú i k psychickému uvoľneniu. Účastníkom budú po ukončení aktivity rozdané kartičky, na základe ktorých môžu cvičiť túto metódu aj v pohodlí svojho domova. Maximálna kapacita jedného cyklu je 25 osôb.

Individuálny relaxačný tréning

Na základe prístrojového vybavenia si môže účastník v priebehu 10 minút vyskúšať, ako dýchanie a koncentrácie myšlienok dokáže ovplyvňovať jeho duševný stav. Ak sa mu darí upokojiť sa, dostáva plusové body a ak sa nechá vyrušiť, dostáva mínusové body. Výborná ukážka toho, ako sa organizmus prispôsobuje nášmu prežívaniu. Proces prebieha na základe metódy HRV (heart rate variability – variabilita srdcovej činnosti), ktorá analyzuje srdcovú frekvenciu.

Ochutnávka relaxačných techník

Myslíte si, že stres a zábava sa vylučujú? Opak je pravdou. Máme pre vás riešenie, zábavný tréning zlepšujúci celkový well-being. Táto roztomilá guľôčka je herný ovládač vo forme lopty, ktorý sleduje biologickú spätnú väzbu vášho organizmu v priebehu hrania hry. Implementované senzory merajú tep, vodivosť pokožky, ako aj teplotu. Ide o high-tech gaming riešenie, založené na vedecko-výskumných základoch. Algoritmy pre jednotlivé kategórie ľudí sú normované.

Stres hravo a zdravo

Ako to prebieha?

Vezmete guličku do ruky, pustíme vám hru na TV a vy sa hráte, až kým stresové hormóny neklesnú na požadovanú úroveň. Miera prežívaného stresu je vyjadrená aj prostredníctvom farebnej odozvy guľôčky. Táto služba je výborne aplikovateľná v rôznych firemných konceptoch. Každý sa rád baví, pritom podporuje schopnosť sústrediť sa, stresovú odolnosť a mentálnu výkonnosť.

Prečo si nás vybrať?

Naše aktivity dokážeme prepojiť s potrebami vašej organizácie a tým pripraviť zaujímavý, komplexný program napomáhajúci zamestnancom v boji proti stresu a psychickej záťaži. Naša účasť na firemných dňoch je obohacujúca v oblasti diagnostiky, vzdelávania, anti-stres riešení pre vás, aj vašich zamestnancov. Želaným výsledkom našich aktivít je vedomejšie a kvalitnejšie prežívanie života v pracovnej, ako aj súkromnej oblasti.

Osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia vášho podnetu, otázky, dopytu. Viac informácií tu.