Zásady používania súborov cookies

1. IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Inštitút stresu, s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, IČO: 52 145 573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43619/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.istres.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. DRUHY SÚBOROV COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení od Google a Facebook:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke.
  • marketingové (retargetigové) cookies, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky a zobrazovanie relevantnej reklamy vo webových prehliadačoch.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické, marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies. 

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť nižšie, v nastaveniach súborov cookies.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.  

Druh cookie súboru Názov Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá Doba expirácie vo Vašom zariadení
1P_JAR

SEARCH_SAMESITE

SID

cookielawinfo-checkbox-necessary

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

cookies.js

google.com

google.com

google.com

istres.sk

istres.sk

istres.sk

30 dní

5 mesiacov

2 roky

Počas návštevy webovej stránky

Počas návštevy webovej stránky

Počas návštevy webovej stránky

Analytické cookie súbory _ga istres.sk 2 roky
Marketingové cookie súbory ANID

APISID

CONSENT

CONSENT

HSID

NID

OTZ

SAPISID

SIDCC

SSID

_Secure-3PAPISID

_Secure-PSID

_Secure-APISID

_Secure-3HSID

_Secure-3SSID

google.com

google.com

google.com

gstatic.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

7 dní

1 a pól roka

20 rokov

20 rokov

1 a pól roka

2 mesiace

14 dní

1 a pól roka

1 rok

1 a pól roka

22 mesiacov

2 roky

5 mesiacov

5 mesiacov

5 mesiacov

3. PLATNOSŤ

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 15.02.2020. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.